Regulamin użytkowania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Memyzlola.pl.

2. Każdy użytkownik korzystający z serwerisu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, bez informowania o tym użytkowników.

4. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym z którego korzysta użytkownik.

5. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez usługodawcę w celu prowadzenia serwisu.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

II. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie objęte są prawami autorskimi. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową wobec podmiotów łamiących przepisy praw autorskich.

2. Jakiekolwiek powielanie lub używanie obrazów, zdjęć, schematów, dźwięków, kodów źródłowych lub tekstów ze strony w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, jest zabronione, o ile nie jest dokonywane za zgodą właściciela strony.

3. Właściciel i administracja strony nie są odpowiedzialni za materiały z prawami autorskimi, które wstawiają użytkownicy i administracja.

III. HIPERŁĄCZA (LINKI)

1. Właściciel strony nie odpowiada za informacje, opinie, komentarze lub niepoprawnie działające strony do których prowadzą hiperłącza (linki / odsyłacze) ze strony www.memyzlola.pl.

2. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód poprzez użycie takich hiperłącz, odpowiedzialny może być jedynie autor tych stron, nie zaś właściciel strony.

3. Opisy zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.